Missie en Visie

Missie
De NWDC verenigt de diëtistische expertise op het gebied van hart- en vaatziekten.

Visie
Binnen de NWDC delen we zowel evidence- als practice based informatie om de optimale dieetzorg aan de cardiologische patiënt te kunnen geven en een aanspreekpunt te zijn voor overige zorgprofessionals in Nederland.