Doelstelling & visie

Doelstelling

De NWDC stelt zich ten doel het optimaliseren van voedings- en dieetadvisering aan de cardiologische patiënt en het implementeren van relevante ontwikkelingen op diëtetiek gebied bij cardiologische aandoeningen in samenwerking met de betrokken professionals.

Visie

Onze visie is om alle diëtisten in Nederland werkzaam met cardiologische patiënten te verbinden om kennis en informatie overdracht op gebied van diëtetiek bij cardiologie te stimuleren.